Draugen - OKEA

Draugen

Draugen ble oppdaget i 1984. Oljen finnes i Garn- og Rogn-formasjonene, hvorav sistnevnte har omtrent 90 prosent av reservene. Draugen har vært i produksjon siden 1993.

Tilbake til vår virksomhet

Partners

 
  • Petoro AS
  • OKEA ASA
  • M Vest Energy AS
Lisensnavn

093

Beliggenhet

6407/9 - 6407/12

Eierandel

44,56 %

Operatør

OKEA ASA

Utvikling

Draugen er et felt i den sørlige delen av Norskehavet. Vanndybden i området er 250 meter. Draugen ble oppdaget i 1984, og planen for utbygging og produksjon (PUD) ble godkjent i 1988. Feltet er utviklet med en fast betongplattform og integrert plattformdekk, og har både plattform- og undervannsbrønner. Stabilisert olje lagres i tanker i bunnen av anlegget. To rørledninger kobler anlegget til en flytende lastebøye. Produksjonen startet i 1993.

Reservoar

Draugen produserer olje fra to formasjoner. Hovedreservoaret er i sandstein fra sen jura alder i Rognformasjonen. Den vestlige delen av feltet produserer også fra sandstein fra middeljura alder i Garnformasjonen. Reservoarene ligger på 1.600 meters dyp. De er relativt homogene, med god reservoarkvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykk fra vanninjeksjon og vann fra grunnformasjonene (akvifer).

Transport

Oljen blir lastet via en flytende bøye og eksportert med tankbåter. Gassen brukes til kraftproduksjon. Overskytende gass fraktes via Åsgard transportsystem (ÅTS) til Kårstø-terminalen.

Status

En ny brønn ble boret i 2015 og startet produksjonen i slutten av 2017. En ny undersjøisk pumpe bidrar til økt produksjon fra undervannsbrønnene. Med synkende oljeproduksjon vil tilstrekkelige volumer tilknyttet gass ikke være tilgjengelig for kraftproduksjon, og alternative løsninger blir derfor evaluert. Forlengelse av levetid for undervannsstrukturen er nødvendig for å opprettholde den forventede produksjonsprofilen.