Gjøa - OKEA

Gjøa

Gjøa er et gass- og oljefelt i den nordlige delen av Nordsjøen. Det er drevet av kraft fra land og har derfor ikke utslipp av CO2. Gjøa leverer gode resultater, ikke minst på grunn av lave driftskostnader. For å begrense nedgangen i Gjøas egen produksjon pågår flere nye utviklingsprosjekter som vil benytte seg av prosesseringskapasiteten på plattformen. Gjøa P1 er et prosjekt som skal forlenge produksjonen i den nordlige delen av feltet. I tillegg planlegges det tilknytning fra Duva-funnet nordøst for Gjøa og fra Nova-feltet. Alle de tre prosjektene ventes å starte produksjonen i 2021. OKEA har en andel på 12 prosent i Gjøa, Neptune er operatør.

Tilbake til vår virksomhet

Partners

 
  • Vår Energi Norge ASA
  • Petoro AS
  • Wintershall Dea Norge AS
  • OKEA ASA
Lisensnavn

153

Beliggenhet

35/9 - 36/7

Eierandel

12 %

Operatør

Vår Energi Norge ASA

Utvikling

Gjøa ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordøst for Troll. Vanndybden er 360 meter. Gjøa ble påvist i 1989, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet omfatter flere segmenter. Utbyggingsløsningen er en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning tilkoblet fire havbunnsrammer med fire slisser, og en havbunnsramme med én slisse på P1 segmentet. Gjøa-innretningene drives delvis med kraft fra land. Produksjonen startet i 2010. PUD-fritak for en reutvikling av P1-segmentet, inkludert en ny havbunnsramme med fire slisser, ble innvilget i 2019. Vega og Vega Sør er tilknyttet Gjøa for prosessering og videre eksport.

Reservoar

Reservoarene inneholder gass over en relativt tynn oljesone i sandstein av jura alder i Dunlin-, Brent- og Vikinggruppene. Feltet omfatter flere skråstilte forkastningssegmenter med delvis usikker kommunikasjon og variabel reservoarkvalitet. Reservoarene ligger på 2200 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning. I de sørlige segmentene ble oljeproduksjon prioritert de første årene. Gassnedblåsning (produksjon av gass fra gasskappen) startet i 2015. Lavtrykksproduksjon ble iverksatt i 2017.

Transport

Stabilisert olje eksporteres i en rørledning som er koblet til Troll Oljerør II, for videre transport til Mongstad-terminalen. Rikgass eksporteres via rørledning til Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) på britisk sokkel, for videre transport til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Status

Gjøa vurderes som vert for ytterligere ressurser i området. Mulighetene for å øke reserver i lisensen blir evaluert.