Ivar Aasen - OKEA

Ivar Aasen

Ivar Aasen-feltet ble funnet i 2008, og ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen. Den første oljen ble produsert fra feltet 24. desember 2016. Oppstarten var i tråd med planen, og utbyggingen er gjennomført innenfor budsjettet. Første olje fra Ivar Aasen-feltet kom fire år etter at plan for utbygging og drift (PUD) ble levert. OKEA har en eierandel på 0,554 prosent i Ivar Aasen-feltet, der Aker BP er operatør.

Tilbake til vår virksomhet

Partners

 
  • Equinor Energy AS
  • Aker BP ASA
  • Sval Energi AS
  • OKEA ASA
  • ABP Norway AS
  • M Vest Energy AS
Lisensnavn

338 BS

Beliggenhet

16/1

Eierandel

9,2385 %

Operatør

Aker BP ASA

Utvikling

Ivar Aasen ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Vanndybden er 110 meter. Ivar Aasen ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingen omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) med stålunderstell og en separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering. Produksjonen startet i 2016. Innretningen er tilrettelagt for tilkobling av en havbunnsramme som er planlagt for utbyggingen av Hanz, og for mulig utbygging av andre nærliggende funn. Førstetrinns prosessering skjer på Ivar Aasen, og de delvis prosesserte væskene transporteres til Edvard Grieg for endelig behandling og eksport.

Reservoar

Ivar Aasen produserer olje fra sandsteinsreservoarer. Feltet består av funnet 16/1-9 Ivar Aasen og et lite funn, 16/1-7 (West Cable). Reservoaret i Ivar Aasen-funnet består av fluvial sandstein av trias til mellomjura alder i Skagerrak- og Sleipnerformasjonene og grunnmarin sandstein i midtre jura Huginformasjonen. Reservoaret ligger på 2400 meters dyp. Det er segmentert og har moderat til god kvalitet. Deler av reservoaret har en overliggende gasskappe. Reservoaret i West Cable-funnet er i fluvial sandstein av mellomjura alder i Sleipnerformasjonen. Det ligger på 2950 meters dyp og har moderat kvalitet.

Utvinning

Ivar Aasen-reservoaret produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon mens West Cable-reservoaret produseres med trykkavlastning.

Transport

Olje og gass transporteres til Edvard Grieg-innretningen for endelig prosessering. Fra Edvard Grieg eksporteres oljen i rørledning til Grane Oljerør og videre til Sture-terminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.

Status

To brønner for vanninjisering ble boret i 2018. Lisenshaverne planlegger å bore nye brønner på feltet.