Yme - OKEA

Yme

Yme ble oppdaget i 1987. Feltet ble satt i produksjon i 1996 og sluttet å produsere i 2001. OKEA sikret seg eierandel i Yme i 2016 og arbeidet med en ny plan for utbygging (PUD). Repsol er operatør for feltet. OKEA er partner i Yme med en eierandel på 15 prosent.

Tilbake til vår virksomhet
YME_ROWANDJI_0002

Partners

 
  • Repsol Norge AS
  • LOTOS Exploration and Production Norge AS
  • OKEA ASA
  • KUFPEC Norway AS
Lisensnavn

316

Beliggenhet

9/2

Eierandel

15 %

Operatør

Repsol Norge AS

Utvikling

Yme ligger i den sørøstlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 130 kilometer nordøst for Ula. Vanndybden er 100 meter. Feltet består av to separate hovedstrukturer, Gamma og Beta, som ligger tolv kilometer fra hverandre. Yme ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Yme ble opprinnelig bygd ut med en oppjekkbar bore- og produksjonsinnretning på Gamma-strukturen og et lagerskip. Beta-strukturen ble bygd ut med en havbunnsramme. Produksjonen startet i 1996. Produksjon opphørte i 2001, da feltet ikke lenger ble vurdert som lønnsomt å drive. Yme er det første nedstengte oljefeltet på norsk sokkel som ble vurdert gjenåpnet. PUD for ny utbygging ble godkjent i 2007. Utbyggingskonseptet var en ny flyttbar offshore produksjonsenhet (MOPU). På grunn av strukturelle mangler på MOPU-en og omfattende gjenstående arbeid med å ferdigstille innretningen, ble det besluttet å fjerne den fra Yme-feltet i 2013. MOPU-en ble fjernet 2016 i tråd med disponeringsvedtaket fra myndighetene. Endret PUD for en ny utbygging av Yme ble godkjent i mars 2018. Planen omfatter en leid oppjekkbar rigg med bore- og produksjonsanlegg og en ny havbunnsramme på Beta-struktur samt gjenbruk av utstyr som står igjen på feltet. De ni brønnene som ble forboret i perioden 2009-2010 er planlagt å gjenbrukes. I tillegg skal det bores sju nye brønner.

Reservoar

Yme inneholder olje i to separate hovedstrukturer, Gamma og Beta. De har til sammen seks forekomster. Reservoarene er i sandstein av mellomjura alder i Sandnesformasjonen, og ligger på 3150 meters dyp. De er heterogene med variable egenskaper.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra delvis vanninjeksjon og vann- alternerende gassinjeksjon (VAG).

Transport

Oljen skal transporteres med tankskip og gassen skal reinjiseres.

Status

Feltet er under utbygging.