Vår virksomhet - OKEA

Draugen er drivkraften

Draugen er den desidert viktigste drivkraften i OKEA. Draugen står for den største delen av de rundt 20 000 fat oljeekvivalenter olje og gass selskapet produserer. OKEA har også andeler i Gjøa og Ivar Aasen.

Lisensnavn

Beliggenhet

Eierandel

Operatør

Draugen Brage Nova Statfjord Gjøa Ivar Aasen Yme

Verdensklasse

Draugen er et felt i verdensklasse – og har vært det siden første olje i 1993. Draugen inneholder betydelige gjenværende reserver som OKEA vil foredle slik at produksjonen kan fortsette til etter 2040. Draugen drives av et svært dyktig team som sikrer høy produksjon. OKEA ble operatør av Draugen-feltet i 2018 som en del av en stor transaksjon med Shell. Draugen drives fra vårt kontor i Kristiansund.

Forlenge

OKEA vil forlenge den ordinære levetiden på Draugen. Vi skal finne flere utvinnbare ressurser i området og ha effektive operasjoner. Det settes i gang en rekke tiltak for å få dette til. Et viktig mål er minst mulig fotavtrykk fra produksjonen.

Partnere

OKEA har en eierandel på 44,56 prosent i Draugen-feltet. Partnere er Petoro (47,9 prosent) og Neptune Energy (7,56 prosent).