Vår virksomhet - OKEA

Draugen er drivkraften

Draugen er den desidert viktigste drivkraften i OKEA. Draugen står for den største delen av de rundt 20 000 fat oljeekvivalenter olje og gass selskapet produserer. OKEA har også andeler i Gjøa og Ivar Aasen.

Lisensnavn

Beliggenhet

Eierandel

Operatør

Draugen Brage Nova Gjøa Ivar Aasen Yme

Verdensklasse

Draugen er et felt i verdensklasse – og har vært det siden første olje i 1993. Draugen inneholder betydelige gjenværende reserver som OKEA vil foredle slik at produksjonen kan fortsette til etter 2040. Draugen drives av et svært dyktig team som sikrer høy produksjon. OKEA ble operatør av Draugen-feltet i 2018 som en del av en stor transaksjon med Shell. Draugen drives fra vårt kontor i Kristiansund.

Forlenge

OKEA vil forlenge den ordinære levetiden på Draugen. Vi skal finne flere utvinnbare ressurser i området og ha effektive operasjoner. Det settes i gang en rekke tiltak for å få dette til. Et viktig mål er minst mulig fotavtrykk fra produksjonen.

Partnere

OKEA har en eierandel på 44,56 prosent i Draugen-feltet. Partnere er Petoro (47,9 prosent) og Neptune Energy (7,56 prosent).

Felt i utvikling

Lisensoversikt

Lisens
Felt
Status
Operatør
Eierandel
Lisens
093
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
093 B
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
093 C
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
093 D
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
093 F
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
158
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
176
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
153
Felt
Gjøa
Status
Felt i produksjon
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
12 %
Lisens
153 B
Felt
Gjøa
Status
Felt i produksjon
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
12 %
Lisens
153 C
Felt
Gjøa
Status
Felt i produksjon
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
12 %
Lisens
338 BS
Felt
Ivar Aasen
Status
Felt i produksjon
Operatør
Aker BP ASA
Eierandel
35 %
Lisens
914 S
Felt
Ivar Aasen
Status
Felt i produksjon
Operatør
Aker BP ASA
Eierandel
0,554 %
Lisens
457 BS
Felt
Ivar Aasen
Status
Felt i produksjon
Operatør
Aker BP ASA
Eierandel
54,71 %
Lisens
316
Felt
Yme
Status
Felt i produksjon
Operatør
Repsol Norge AS
Eierandel
15 %
Lisens
316 B
Felt
Yme
Status
Felt i produksjon
Operatør
Repsol Norge AS
Eierandel
15 %
Lisens
053B
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
055
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
055B
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
055D
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
185
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
418
Felt
Nova
Status
Felt i produksjon
Operatør
Wintershall Dea Norge AS
Eierandel
6 %
Lisens
418B
Felt
Nova
Status
Felt i produksjon
Operatør
Wintershall Dea Norge AS
Eierandel
6 %
Lisens
038 D
Felt
Grevling
Status
Plannleggingsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35 %
Lisens
195
Felt
Aurora
Status
Plannleggingsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
40 %
Lisens
195 B
Felt
Aurora
Status
Plannleggingsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
40 %
Lisens
1125
Felt
Falk
Status
Plannleggingsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
938
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
30 %
Lisens
973
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
Chrysaor Norge AS
Eierandel
30 %
Lisens
973 B
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
Chrysaor Norge AS
Eierandel
30 %
Lisens
958
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
1034
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
Chrysaor Norge AS
Eierandel
40 %
Lisens
1060
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
Equinor Energy AS
Eierandel
40 %
Lisens
1108
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
DNO Norge AS
Eierandel
40 %
Lisens
1115
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
Wintershall Dea Norge AS
Eierandel
40 %
Lisens
1116
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
60 %
Lisens
1117
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
1119
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
40 %
Lisens
1150S
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
Spirit Energy Norway AS
Eierandel
30 %
Lisens
1156
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
40 %
Lisens
1159
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
1161
Felt
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
60 %