Vår virksomhet - OKEA

Draugen er drivkraften

Draugen er den desidert viktigste drivkraften i OKEA. Draugen står for den største delen av de rundt 20 000 fat oljeekvivalenter olje og gass selskapet produserer. OKEA har også andeler i Gjøa og Ivar Aasen.

Lisensnavn

Beliggenhet

Eierandel

Operatør

Draugen Brage Nova Statfjord Gjøa Ivar Aasen Yme

Verdensklasse

Draugen er et felt i verdensklasse – og har vært det siden første olje i 1993. Draugen inneholder betydelige gjenværende reserver som OKEA vil foredle slik at produksjonen kan fortsette til etter 2040. Draugen drives av et svært dyktig team som sikrer høy produksjon. OKEA ble operatør av Draugen-feltet i 2018 som en del av en stor transaksjon med Shell. Draugen drives fra vårt kontor i Kristiansund.

Forlenge

OKEA vil forlenge den ordinære levetiden på Draugen. Vi skal finne flere utvinnbare ressurser i området og ha effektive operasjoner. Det settes i gang en rekke tiltak for å få dette til. Et viktig mål er minst mulig fotavtrykk fra produksjonen.

Partnere

OKEA har en eierandel på 44,56 prosent i Draugen-feltet. Partnere er Petoro (47,9 prosent) og Neptune Energy (7,56 prosent).

Lisensoversikt

Lisens
Felt
Status
Operatør
Eierandel
Lisens
053B
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
055
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
055 B
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
055D
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
055 E
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
185
Felt
Brage
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
35,2 %
Lisens
093
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
093 C
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
093 D
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
176
Felt
Draugen
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
153
Felt
Gjøa
Status
Felt i produksjon
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
12 %
Lisens
153 B
Felt
Gjøa
Status
Felt i produksjon
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
12 %
Lisens
153 C
Felt
Gjøa
Status
Felt i produksjon
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
12 %
Lisens
338 BS
Felt
Ivar Aasen
Status
Felt i produksjon
Operatør
Aker BP ASA
Eierandel
20 %
Lisens
457 BS
Felt
Ivar Aasen
Status
Felt i produksjon
Operatør
Aker BP ASA
Eierandel
15 %
Lisens
316
Felt
Yme
Status
Felt i produksjon
Operatør
Repsol Norge AS
Eierandel
15 %
Lisens
316 B
Felt
Yme
Status
Felt i produksjon
Operatør
Repsol Norge AS
Eierandel
15 %
Lisens
418
Felt
Nova
Status
Felt i produksjon
Operatør
Wintershall Dea Norge AS
Eierandel
6 %
Lisens
418B
Felt
Nova
Status
Felt i produksjon
Operatør
Wintershall Dea Norge AS
Eierandel
6 %
Lisens
740
Felt
Brasse
Status
Plannleggingsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
45,56 %
Lisens
093 B
Felt
Hasselmus
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
158
Felt
Hasselmus
Status
Felt i produksjon
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
44,56 %
Lisens
195
Felt
Aurora
Status
Plannleggingsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
65 %
Lisens
195 B
Felt
Aurora
Status
Plannleggingsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
65 %
Lisens
938
Felt
Calypso
Status
Plannleggingsfase
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
30 %
Lisens
958
Felt
Rialto
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
1014
Felt
Arkenstone
Status
Utforskningsfase
Operatør
Equinor Energy AS
Eierandel
20 %
Lisens
1014 B
Felt
Arkenstone
Status
Utforskningsfase
Operatør
Equinor Energy AS
Eierandel
20 %
Lisens
1108
Felt
Struten
Status
Utforskningsfase
Operatør
DNO Norge AS
Eierandel
40 %
Lisens
1113
Felt
Try/Tyhri
Status
Utforskningsfase
Operatør
Harbour Energy AS
Eierandel
30 %
Lisens
1115
Felt
April
Status
Utforskningsfase
Operatør
Wintershall Dea Norge AS
Eierandel
40 %
Lisens
1117
Felt
Fagn
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
1119
Felt
South of Trestakk
Status
Utforskningsfase
Operatør
Equinor Energy AS
Eierandel
30 %
Lisens
1150S
Felt
Sol
Status
Utforskningsfase
Operatør
Sval Energi AS
Eierandel
30 %
Lisens
1156
Felt
Zouq
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
40 %
Lisens
1159
Felt
Presidenten
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
1161
Felt
Kompis
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
60 %
Lisens
1178
Felt
Palmehaven
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
50 %
Lisens
1180
Felt
Aha
Status
Utforskningsfase
Operatør
Neptune Energy Norge AS
Eierandel
30 %
Lisens
1186
Felt
Lille Njord
Status
Utforskningsfase
Operatør
Equinor Energy AS
Eierandel
30 %
Lisens
1187
Felt
Draugen NE
Status
Utforskningsfase
Operatør
OKEA ASA
Eierandel
40 %