Konsekvensutredning – Utbygging og drift av Brasse i Nordsjøen - OKEA

Konsekvensutredning – Utbygging og drift av Brasse i Nordsjøen

Brasse representerer et funn av olje med assosiert gass, oppdaget i 2017 og senere avgrenset gjennom ytterligere boring. Geografisk ligger funnet i Troll-Oseberg området i Nordsjøen, like sør for Brage. Utbygging og drift av Brasse ble i 2022 konsekvensutredet av daværende operatør DNO Norge AS, med Oseberg som mulig vertsfelt. Løsningen ble ikke funnet økonomisk gjennomførbar. OKEA og partnere har nå modnet frem en økonomisk robust utbyggingsløsning for Brasse i form av en havbunnsutbygging og med Brage som vertsplattform. En Plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven planlegges levert norske myndigheter i første kvartal 2024. Konsekvensutredning (KU) utgjør en integrert del av PUD og KU.

Fastsatt program for konsekvensutredning er tilsvarende som lå til grunn for utredningsarbeidet for Brasse-Oseberg i regi av DNO i 2022.

konsekvensutredning-av-brasse-nor.pdf (dno.no)

Konsekvensutredning: