Konsekvensutredning - Brage Havvind - OKEA

Konsekvensutredning – Brage Havvind

På vegne av rettighetshaverne i Brage lisensen legger OKEA ASA herved fram for høring konsekvensutredning (KU) etter petroleumsloven for prosjektet «Brage Climate Response» for en endret energiløsning for Brage-feltet. Prosjektet er en bidragsyter til dagens norske klimapolitikk og støtter opp om nasjonal måloppnåelse etter Paris-avtalen. Etter en totalvurdering foreslås det å del-elektrifisere Brage med kraft fra én lokalt plassert flytende vindturbin.

Endring av energiløsning for Brage er underlagt petroleumslovens bestemmelser og en endret Plan for utbygging og drift (PUD) for Brage planlegges levert i andre kvartal 2024. Vedlagte konsekvensutredning (KU) er basert på et program for konsekvensutredning fastsatt av Olje- og energidepartementet, etter offentlig høring tidlig i 2022.

Høringsperioden er i samråd Olje- og energidepartementet satt til 12 uker. Frist for kommentarer er 15. mars 2024.

Eventuelle høringsuttalelser bes sendt til OKEA på epost til authorities@okea.no, med kopi til Olje- og energidepartementet på epost postmottak@oed.dep.no.
Merk eposten med Høring av konsekvensutredning – Brage Havvind

Alternativt kan høringsuttalelse sendes i brev til OKEA, Kongens gate 8, 7011 Trondheim.

Konsekvensutredningen:

Fastsatt program for konsekvensutredning finnes her:

Fastsatt program er basert på et forslag til program for konsekvensutredning utarbeidet av tidligere operatør for Brage, Wintershall Dea Norge AS, på høring i perioden februar-mars 2022:

Programforslag