Høring av forslag til utredningsprogram – Kraft fra land til Draugen og Njord - OKEA

Høring av forslag til utredningsprogram – Kraft fra land til Draugen og Njord

Published

1. November 2021

Share

På vegne av rettighetshaverne i Draugen- og Njord-lisensene legger OKEA ASA fram for høring forslag til program for konsekvensutredning etter petroleumsloven for elektrifisering av Draugen og Njord, ved legging av kabel fra Straum trafostasjon i Åfjord kommune til Draugen og videre til Njord.

Tiltaket er søknadspliktig etter energiloven, havenergiloven og petroleumsloven.

For energiloven (landanlegg og sjøkabel ut til grunnlinjen) og havenergiloven (sjøkabel utenfor grunnlinjen) pågår det konsesjonssak hos NVE. Konsesjonssaken følger saksgang B, der melding med forslag til utredningsprogram var på høring i perioden februar-mars 2021, og NVE fastsatte utredningsprogrammet den 25. juni 2021. Utredningsprogrammet i konsesjonssaken dekker hele tiltaket på land og i sjø ut til plattformene. 

Det vedlagte utredningsprogrammet (dok.nr. OKEA-PFS-HSE-REP-0041) legges herved fram for høring i henhold til petroleumslovens § 4.2 Plan for utbygging og drift av petroleumsforekomster, og gjelder virkninger for miljø og samfunn av anlegget for kraft fra land til Draugen og Njord, inklusiv arbeider på land og plattformer. Utredningsprogrammet er i stor grad samsvarende med det som allerede har vært på høring av NVE i nevnte konsesjonssak, men med tilleggsvurderinger av tiltakets konsekvenser på plattformene. Høringsuttalelser til utredningsprogrammet som mottas i denne høringsrunden vil bli sett i sammenheng med høringsuttalelsene sendt til NVE i konsesjonssaken.

Da utredningsprogrammet for konsesjonssaken allerede har vært på høring, og de plattformrelaterte tilleggsmomentene for et slikt elektrifiseringsprosjekt vurderes å ha mindre virkninger for miljø og samfunn, har OKEA i samråd med Olje- og energidepartementet fastsatt høringsperioden til 6 uker.

Frist for innsending av høringsuttalelser er 15.12.2021.

Høringsuttalelse sendes OKEA på epost authorities@okea.no, med kopi til Olje- og energidepartementet på epost postmottak@oed.dep.no. Merk epost i emnefeltet med «Høring kraft fra land til Draugen/Njord». Alternativt kan høringsuttalelse sendes i brev til OKEA, Kongens gate 8, 7011 Trondheim.

Dokumenter:

Høringsbrev til utredningsprogram, dok.nr. OKEA-PFS-HSE-LET-0042

Forslag til program for konsekvensutredning, dok.nr. OKEA-PFS-HSE-REP-0041

Ref. NVE: Konsesjonssak etter energiloven og havenergiloven