Konsekvensutredninger – Kraft fra land til Draugen og Njord - OKEA

Konsekvensutredninger – Kraft fra land til Draugen og Njord

Published

1. November 2021

Share

Draugen og Njord ligger på sørlige Haltenbanken og opereres av henholdsvis OKEA og Equinor. Partene arbeider med en felles løsning for kraft fra land til Draugen og Njord, ved legging av kraftkabel fra Straum trafostasjon i Åfjord kommune i sjø ut til Draugen og videre til Njord. Formålet er å erstatte dagens turbindrift med elektrisk kraft fra land, og gi en stabil, langsiktig og miljøvennlig kraftforsyning til plattformene.

Tiltaket er søknadspliktig etter energiloven, havenergiloven og petroleumsloven. Tiltaket kommer også i inngrep med flere sektorlover.

For energiloven (landanlegg og sjøkabel ut til grunnlinjen) og havenergiloven (sjøkabel utenfor grunnlinjen) gjennomføres konsesjonsbehandling hos NVE.

For petroleumsloven utføres konsekvensutredning for hele tiltaket. Konsekvensutredningen vil inngå som del 2 i separate søknader som etableres for landanlegget og sjøkabel til Draugen (PAD), ombygging på Draugen (PUD), og ombygging på Njord inklusiv kabel fra Draugen (PUD).

Energiloven og havenergiloven:

NVE: Konsesjonssak med tilhørende dokumenter

Petroleumsloven:

Konsekvensutredning (20.06.2022):

Fastsatt utredningsprogram (04.05.2022):

Forslag til utredningsprogram (01.11.2021):