Career at OKEA

Dynamic, competent and focused on influencing the future

OKEA is a fast-growing oil producer operating on the NCS aiming to bring undeveloped discoveries with less than 100 million boe in reserves into production. We are a reliable partner on a local, regional and national level with a clear ambition to create value for owners, employees and society as a whole.

OKEA consists of a strong management team coupled with a tier-one operator organization ensuring operational excellence.

Our head office is based in Trondheim and includes most of our management functions. Our offshore operational center for existing and future OKEA-operated fields is based in Kristiansund.

We believe that developing and optimizing smaller fields will become increasingly important to the Norwegian oil and gas industry and we are certain that OKEA is strategically positioned to take a large part of this growing market.

For further information please contact us at okeasoknad@okea.no

Current Vacancies

Position
Location
Deadline

Miljørådgiver

Kristiansund

2019-09-21

Beskrivelse

OKEA søker en dyktig miljørådgiver med hovedoppgave å gi faglig støtte til selskapetsdriftsorganisasjon i Kristiansund for oljefeltet Draugen i Norskehavet. OKEAarbeider for å sikre langsiktig drift av Draugen og oppgaver og løsninger somangår ytre miljø er sentrale for dette. Vi arbeider for at våre aktiviteter skalgi minst mulig miljøpåvirkning og for kontinuerlig forbedring og reduksjon av utslipptil luft og sjø. Miljørådgiveren vil være viktig i dette arbeidet sammen medselskapets miljøspesialist og øvrige organisasjon. Miljørådgiveren må ha høyfaglig standard og god evne til å lede seg selv. Miljørådgiveren vil inngå iselskapets HMS-avdeling og vil rapportere til HMS-direktør.

Ansvarsområder

Være hovedkontakt for miljøfaglige spørsmål og støtte til Draugen driftsorganisasjon

Miljørapportering og kjemikaliestyring
     
Oppfølging av utslippstillatelse
      
Oppfølging av miljøovervåkning og utslippsmålinger
      
Bidra innenfor selskapets oljevernberedskap
     
Oppfølging av bruk av kjemikalier og arbeide for substitusjon i offshore operasjoner
        
Miljøvurderinger av utslipp til hav og luft
     
Støtte til beslutningsprosesser som angår forbedringsinitiativ innenfor ytre miljø
        
Bistand i miljøoppgaver innenfor andre av selskapets aktiviteter ved behov, f.eks.innenfor boring og utbyggingsprosjekter
      
Utforme og kvalitetssikre arbeidsprosesser, dokumenter og søknader innenfor miljø
        
Bidra i arbeidet med kontinuerlig forbedring av selskapets miljømessige fotavtrykk
       
Presentasjon av selskapets miljøarbeid
        
Sikre at selskapet til enhver tid opererer i samsvar med regelverk,myndighetstillatelser, interne prosedyrer og arbeidsprosesser innenfor oppgaversom angår ytre miljø
       
Kontakt/samarbeid med fagmiljø i andre selskap, konsulentselskap, forskningsmiljø ogbransjeorganisasjonerEngasjere seg og delta også i andre aktiviteter og
oppgaver innenfor HMS etter behov

 

Kvalifikasjoner

Universitetsutdanning innenfor relevante fagområder (marinbiologi,miljøfag, prosesskjemi, eller lignende), med gode resultater. Vi ønsker at du legger ved kopier av vitnemål og attester. 

0-5 års erfaring; erfaring innenfor arbeid med ytre miljø og/eller prosesskjemi ioljebransjen er positivt, men stillingen er også aktuell for nyutdannede medengasjement for petroleumsindustrien og miljøoppgaver                                                                                                                                                                                                                                      

Gode norsk- og engelskkunnskaper   

Personlige egenskaper

Strukturert, ryddig og nøyaktig

Selvstendig, initiativrik og effektiv

 Stor leveringsevne

 God formuleringsevne muntlig og skriftlig

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi forutsetter at den rette kandidaten er en positiv person som holder struktur,høy kvalitet og tempo i gjennomføringen.

     

Vi tilbyr

Muligheter til å bidra til selskapets vekst og utvikling

Muligheter til å bidra i selskapets arbeid for kontinuerlig forbedring innenfor miljø      

Faglig og personlig utvikling
  
Inspirerende og dynamisk miljø i gode lokaler
       
Konkuranse dyktige betingelser

Gode pensjons- og forsikringsordninger

       

Kontaktinformasjon
Gunvor Rolland
48120116

Bodil Alteren
93260537