Draugen er fortsatt drivkraften - OKEA

Draugen er fortsatt drivkraften

Published

May 23rd 2020

Draugen er den desidert viktigste drivkraften i OKEA. Feltet produserer rundt 20 000 fat olje og gass hver dag. Selv med lave oljepriser og korona-krisen går produksjonen for fullt.

Driftsdirektør Tor Bjerkestrand styrer nå Draugen fra hjemmekontoret i Lomtjønna 7, ikke så langt unna OKEAs kontor på Råket – ti minutter fra sentrum i Kristiansund. På kontoret er det stille, men rundt om på hjemmekontor, og ikke minst ute på Draugen, gjøres det som er nødvendig å holde produksjonen i gang på en sikker og god måte.

– Vi har heldigvis ingen som er rammet av korona. Vi er alltid forberedt på kriser og satte inn en rekke tiltak raskt. Vi har fortsatt full kontroll selv om bemanningen på plattformen er halvert. Vi er tett på uten å være i nærkontakt med hverandre.

Den ekstraordinære situasjonen gjør at det også er mye arbeid med endrede planer, kontakt med leverandører og innad i lisensen. Å drive en plattform er et puslespill der brikkene alltid må være på plass – krise eller ikke krise.

Tor Bjerkestrand styrer operasjonene på Draugen fra hjemmekontoret.

Ingen alvorlige hendelser

Draugen er et felt i verdensklasse – og har vært det siden første olje i 1993. Det er fortsatt betydelige gjenværende ressurser å hente ut. OKEA ble operatør av Draugen-feltet i 2018 som en del av en stor transaksjon med Shell. 2019 var det første hele driftsåret som operatør. Det ble et år med høy oppetid, god drift og uten alvorlige hendelser.

– Det første driftsåret gikk veldig bra, der vi nådde alle «hårete» mål vi hadde satt oss. Vi har produsert for snart fem milliarder på vel ett år. Det var det viktigste bidraget til at OKEA hadde driftsinntekter på rundt tre milliarder kroner i 2019. Den stabile og gode produksjonen har fortsatt også i år. Det er enighet i lisensen om at målet vårt er å forlenge produksjonen minst til 2035. Vi er et lite selskap som har tatt over fra en gigant, og vi har gjort det veldig bra.

Han legger vekt på det veldig gode samarbeidet i lisensen, med hyggelige tilbakemeldinger som bekrefter evnen «lille» Okea hadde til å overta operatørskapet.

– Jeg er stolt over det tette og gode samarbeidet mellom Trondheim og Kristiansund. Vi som er ansvarlig for driften har fått fullmakt og støtte fra hovedkontoret. Frihet under ansvar tror jeg fremmer produktivitet og kreativitet.

Kraft og korona

OKEA arbeider for å finne løsninger på hvordan Draugen kan elektrifiseres med kraft fra land. Det er en forutsetning at et slikt prosjekt må være lønnsomt. Det er også lagt ned arbeid for å finne nye reserver i området rundt Draugen. Med dagens lave oljepris, og en global økonomi på sparebluss som følge av korona, blir planer endret for de aller fleste. Det gjelder også for OKEA, sier Tor Bjerkestrand.

– Vi planlegger alltid for at det verste kan skje. Nå driver vi som vanlig med høy oppetid og vanlig vedlikehold. Vi er alltid avhengig av mange spesialister for å gjøre dette på en trygg måte. Oljeprisen kan vi ikke gjøre så mye med. Nå må vi utsette det vi kan utsette. Det er ikke rett fram å håndtere to kriser samtidig – men det går.

På Draugen er det nå to meter mellom ansatte i matsalen.

Full fart i fire uker

Plattformsjef Frank Stensland har hatt fire uker i strekk offshore. Nå er det en ny plattformsjef som overtar. Vanligvis er det mellom 60 og 80 ute på plattformen. De siste ukene har de gjennomført en kontrollert nedbemanning, så nå er det bare 35 ombord.  Forrige uke var det vaktbytte med åtte nye fra land; alle hadde sittet i karantene før de kom ut. Det er flere ombord som har måttet utvide offshore-turen sin til tre og fire uker på grunn av korona-situasjonen. Stensland håper nå på at alle offshore-ansatte holder seg friske slik at vi snarest kan gå over til normale to-fire skift.

– Vi produserer 20 000 fat i døgnet som planlagt. Vi har en bemanning som sikrer forsvarlig drift og forsvarlig beredskap. Noe av det viktigste nå er å ikke få smitte ombord, og heller ikke spre smitte hvis det først skulle komme. Frykten er at vi må stenge ned; vi gjør alt for å unngå det.

Plattformsjef Frank Stensland har vært ute på feltet sammenhengende i fire uker og redusert bemanningen under korona-krisen.

Det er fullt av tiltak på Draugen som plakater med påminnelser, og konsekvent to meter avstand mellom folk i alle sammenhenger. Det er til og med en dedikert «spritvakt» ved inngangen til messa som passer på at ALLE vasker hendene med desinfeksjonssprit før måltidet. Både treningsrom og kinosalen er stengt, det er mindre sosialt samvær enn det som er vanlig.

– Vi sier det er så stusslig på land at vi kan like godt være her ute. Når vi har færre folk ute om gangen står alle på ekstra mye for å holde produksjonen oppe. Jeg er imponert over innsatsen, sier plattformsjefen.

Mer effektiv drift

I løpet av 2019 har OKEA satt i gang en rekke prosjekter for effektiv energistyring og økt effektivitet på Draugen. Stabile operasjoner med færre avbrudd reduserer utslippene til luft samtidig som det øker verdien av feltet. Målet er å stadig forbedre effektiviteten av kraftturbinene og turbinene for vanninjeksjon. OKEA har også satt i gang mulighetsstudier for å levere kraft fra land. Det gjelder både de tekniske og økonomiske mulighetene for å gjennomføre dette. Målet er å redusere miljøpåvirkningen av produksjonen. 

Forebygging av større ulykker og hendelser er det aller viktigste i alle OKEAs aktiviteter. Etter overtakelsen av operatørskapet på Draugen i 2018, har OKEA gjennomført et stort prosjekt for barrierehåndtering.

For å skaffe ekstra ressurser til Draugen ble det i 2019 boret to brønner i og nær Draugen-feltet. Boringen ble gjennomført etter planen, betydelig under budsjett og med gode resultater innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

Draugen er et modent felt som er i sluttfasen av produksjonen. Dette innebærer at utslippene fra oljeproduksjonen nå er på rundt 26 kilo CO2-ekvivalenter per fat oljeekvivalenter (boe). Utslippene vil øke de neste årene hvis produksjonen ikke tilføres ekstra ressurser. 

Ved utgangen av 2019 jobbet 86 offshore på Draugen og 68 på land i Kristiansund. Med ansatte fra rundt 130 leverandører er det samlet rundt 400 årsverk. Det gjør selskapet til en av de største private arbeidsgiverne i Kristiansund.

Other stories

Read more stories