Stor gevinst for miljøet og sparer millioner - OKEA

Stor gevinst for miljøet og sparer millioner

Published

July 1st 2020

OKEA har funnet en løsning på Draugen som fjerner store mengder hydrogensulfid i produksjonen. Løsningen gir en reduksjon av utslipp av kjemikalier, mindre vasking av hydrosykloner, lavere oljeinnhold i produsertvannet og redusert behov for modifiseringer. Det kan gi årlige innsparinger på mellom 8 og 12 millioner kroner.

Den koden OKEA og samarbeidspartnerne har knekket er bruk av en kjemikalie som fjerner hydrogensulfid (H2S). Samtidig har de funnet en linje ned til subseabrønnene som gjør at H2S-fjerneren når målet.

Suksess

Draugen startet injeksjon av sjøvann i 1994 for å opprettholde trykket i reservoaret. Reservoaret inneholder bakterier som reduserer sulfat til hydrogensulfid. Når sjøvannet når produksjonsbrønnene vil også hydrogensulfid komme. Det er en gass som er giftig og fører til korrosjonskader. Det kan føre til dannelse av jernsulfid, som ofte har en oljehinne rundt seg som igjen fører til mer olje i produsertvannet. Over tid har Draugen hatt økende mengde olje i produsertvannet. For å hindre dannelse av jernsulfid må det behandles med H2S- fjerner for å få ned sulfidinnholdet i vannet før du tar ned trykket. Draugen er en eldre plattform og har begrenset antall injeksjonslinjer.

Ragnhild Nautnes er produksjonskjemiker og leder for prosjektet.

– Vi gjorde et stort arbeid for å finne andre injeksjonslinjer og lyktes til slutt med det. Med en undervannsrobot (ROV) fikk vi åpnet denne i mars og vi fikk testet om vi klarte å injisere H2S-kjemikaliet i denne linjen. Det tar 20 timer å injisere kjemikalie fra plattformen til brønnen, og deretter tre timer for brønnstrømmen å nå plattformen igjen. Det ble målt H2S ved forventet tilbakestrømming, og vi så en stor reduksjon i H2S innholdet som var en suksess. Det var en stor lettelse.

Ragnhild Nautnes på operasjonssenteret for Draugen i Kristiansund.

Halvering

Mengden av HS2 i brønnstrømmen ble mer enn halvert, fra 170 til 60 ppm og bruk av H2S fjerner kjemikalie på plattformen kunne derfor halveres. Tallene for olje i produsertvann ble mye bedre. Vanligvis må såkalte hydrosykloner vaskes hver måned, en hydrosyklon er apparat til utskilling av oljedråper fra vannet. Siden mars har de på Draugen ikke hatt behov for å vaske hydrosyklonene. Det er heller ikke nødvendig å bruke vannrensekjemikalier, i bransjen kjent som flokkulant. Dette skyldes mest sannsynlig at vi ikke får dannet jernsulfid som både legger seg som et belegg i hydrosyklonen, og danner partikler i vannet med en oljehinne. 

– Kjemikalier skal vi bare bruk når vi absolutt må. Det er bedre for miljøet med mindre forbruk av kjemikalier og mindre olje i produsertvannet som slippes ut i sjøen. Økonomisk kan vi hvert år spare et par millioner på at vi har redusert behovet for vanrensekjemikalier. Når vi ikke trenger å vaske hydrosykloner så ofte kan vi ha en gevinst på fire til fem millioner i året. Det er likevel mye vi ikke vet ennå, men det ser veldig positivt ut så langt.

Modifikasjoner

Resultatene som er oppnådd betyr også at det ikke er nødvendig med nye, ofte kostbare, modifikasjoner på plattformen. Uten de grep som er tatt nå ville mengden hydrogensulfid (H2S) bare økt på plattformen. Med bruk av H2S-fjerner subsea ble også volumet av H2S-fjerner på plattformen halvert, noe som gir større kapasitet for å fjerne H2S på plattformen.

Håvard Blom in the laboratory at Draugen. Here they have analyzed the effect of new chemicals on H2S and oil in water.

Ragnhild Nautnes legger vekt på det gode samarbeidet det har vært mellom de som er på plattformen, subsea-teamet, produksjon og leverandørene av kjemikalier. Det har vært et nært samarbeid med Schlumberger.

– Det har vært stort engasjement for å få dette til. Alle har vært løsningsorientert og da er det ekstra hyggelig å sammen finne en løsning som gir miljøgevinst og samtidig kan spare millioner. Da OKEA overtok operatørskapet for Draugen fra Shell var det interesse fra flere leverandører. Schlumberger kom opp med flere forslag og har jobbet tett med oss. 

Kombinasjon

Neste steg for OKEA er å samarbeide med Schlumberger for å lage et kombinasjonsprodukt av en H2S -fjerner og avleiringshemmer. Tester i laboratorium har vist svært gode resultater. I løpet av sommeren skal det testes videre. Målet er at dette produktet skal injiseres i løpet av høsten. Hvis dette lykkes, kan det bety nye millioner spart.

– Det ser veldig lovende ut. Det er slik vi vil jobbe, se på nye løsninger og gjøre nye endringer som både gir mindre utslipp og økonomisk gevinst.

Tor Bjerkestrand er ansvarlig for driften på Draugen. Han er stolt over de resultatene dette arbeidet har gitt. – Dette viser at OKEA har en sterk organisasjon med stor kapasitet. Det viser også hvor viktig det er med høyt utdannede folk med «guts» og driv til å gjennomføre forbedring. Det som er gjort er ikke rett fram – det er komplisert. For å oppnå slike resultat er det også viktig med teamarbeid. Dette er et godt eksempel på hvordan store deler av organisasjonen deltar sammen med de mange dyktige leverandørene vi har. Det er på mange måter et grenseløst samarbeid – helt fantastisk. Schlumberger har vært en viktig samarbeidspartner for oss i dette prosjektet og har bidratt med sterk faglig kompetanse og til et holistisk bilde av problemene.

Other stories

Read more stories