Ser lyset fra Aurora - OKEA

Ser lyset fra Aurora

Published

September 22nd 2020

Aurora er et perfekt prosjekt for OKEA. Det er midt i kjernevirksomheten vår om å utvikle små og mellomstore felt og det er i et område hvor vi allerede har eierinteresser. Det er et av flere gode prosjekter vi nå har i vår portefølje.

Espen Myhra er leder for forretningsutviklingen og kommersielt i OKEA (SVP Business Development). Han ser lyst på å ta fatt på utviklingen Aurora, et navn knyttet til noe lyst og spennende. Aurora Borealis er som kjent nordlyset.

– Det er i et område der vi allerede har eierinteresser i Gjøa. Dette er på mange måter vår bakhage mellom Vega og Gjøa. Det er et funn vi er overbevist om at vi kan bygge ut på en god og rimelig måte.

God avtale

Myhra mener avtalen mellom Equinor og OKEA er et eksempel til etterfølgelse. Det er kjernevirksomheten til OKEA, men ikke til Equinor. Den kom også på et riktig tidspunkt for selskapet.

– Det er en veldig god avtale som forsterkes av de skatteendringene som er vedtatt på Stortinget. Dette funnet har ligget altfor lenge i skuffen. Nå har vi tatt det opp av skuffen og mobiliserer for en rask gjennomføring. Her har to selskapet funnet en avtale som er bra for begge.

Målet er plan for utbygging og drift (PUD) i 2022 og første produksjonen i andre kvartal 2024. Myhra betegner det som en utbygging som ikke er komplisert, en subsea fast track tie-in til Gjøa.

– Vi har kompetansen i selskapet og det er ikke overdrevent ambisiøst å sette et mål om produksjon i 2024.

I førersetet

På de offisielle siden til oljedirektoratet står det at funnet trolig ikke vil bli utbygget. Det tror Myhra vil bli endret i løpet av noen måneder når OKEA overtar som operatør. Myhra ser gode muligheter i den porteføljen selskapet allerede har og mener at selskapet nå er svært godt posisjonert for å kunne dra nytte av de midlertidige skattenderingene og skape verdier for både staten og våre aksjonærer. Det gjelder prosjekter som Hasselmus, strøm fra land og Grevling.

– Det er spennende prosjekter som også vil være god butikk. I tillegg har vi ambisiøse planer for Draugen. Det vi får til der viser hvor viktig det er å være i førersetet. Det arbeidet skal vi fortsette. Vi skal levere på kjernen i det vi gjør, mindre funn og forlengelse av levetiden på Draugen.

Tror på gass

OKEA satser på et gassfelt, selv om gassprisene er svært lave akkurat nå. Mange mener dette er dristig.

– Vi er i en syklisk næring med store svingninger. Vår oppfatning er at prisene på olje og gass vil ta seg opp igjen. Jeg tror det fortsatt vil være stor etterspørsel etter olje og gass i mange tiår framover. Vi blir flere folk verden som skal hjelpes ut av fattigdom – det krever energi.

Myhra peker på at Norges gasseksport er regional, det aller meste går til Europa. Der erstatter den i stor grad kull, noe som gi reduserte utslipp av CO2. Han henviser til rapporten som nylig kom fra DNV GL (Veritas) der etterspørselen etter naturgass ventes å fortsette å vokse og at global etterspørsel fortsatt vil være noe høyere i 2050 enn i 2019.

– Den bekrefter at vi fortsatt må finne og utvinne flere gassfelt. Store deler av norsk sokkel er fremdeles lite utforsket.

Fornybart

Myhra mener det er riktig å satse for fullt på fornybar energi og industri. Han er samtidig sikker på at det tar lang tid før den enorme energien i olje og gass kan erstattes.  Han viser til at Norge er en viktig leverandør av gass til EU, med en andel på 22 prosent.

– Jeg tror EU er opptatt av å få olje og gass fra land som ikke bruker det i et politisk spill. Norges produksjon står for noen prosent av verdens forbruk av petroleum; vi kan ikke overlate en så strategisk ressurs til produsentland vi helst ikke vil sammenligne oss med. Reduserer vi vår produksjon er det nok av andre som vil overta produksjonen – med mer utslipp. Det er etterspørselen som styrer produksjonen, ikke motsatt.

Fra OED til OKEA

Espen Myhra gikk fra verdens tryggeste jobb som avdelingsdirektør og embetsmann i Olje- og energidepartementet til et nytt og lite selskap i Trondheim.

Det var ikke rart det vakte oppsikt da 46 åringen fra Hadsel sa opp i departementet i 2015. Det var en periode med masseoppsigelser i bransjen

– Det var dristig, men jeg gjorde det fordi jeg trodde på prosjektet. Jeg trodde på konseptet, ideene og på folkene bak. Jeg er stolt av det vi gjør i OKEA og det er viktig at alle oss som jobber i petroleumsindustrien står opp for og er stolte av det vi gjør.  Jeg synes det er alt for mange, både selskaper og personer, som prøver å unnskylde at man jobber i olje- og gassindustrien. Hvis man ikke kan stå for det man holder på med så får man finne seg noe annet å gjøre.

 I Olje- og energidepartementet var han med på å legge strategien for økt konkurranse på norsk sokkel. Han var opptatt av at de store internasjonale selskapene ikke bare måtte gå etter de store feltene. Tildeling i forhåndsbestemte områder (TFO) var viktig den nye politikken for sokkelen. I den tiden ble han godt kjent med Erik Haugane, og som leder for leteseksjonen i departementet ble han godt kjent med Ole Borten Moe i den tiden han var olje- og energiminister.

– OKEA har svart til forventningene. Det har vært en veldig spennende reise å være med på. Vi har vært banebrytende på flere områder. Vi hadde et konsept på Yme som jeg gjerne så at vi fikk gjennomført som operatør. Kjøpet av Draugen fra Shell var et viktig sprang for selskapet i tråd med strategien.

Mediesky

Myhra beskriver seg selv som mediesky. Han har i hele sin karriere prøvd å unngå oppmerksomhet og presseomtale. Du finner heller ikke mye posteringer på Facebook, eller andre sosiale medier. Han beskriver seg likevel som svært sosial.

– Jeg er familiefar med to jenter på 13 og 15 som tar uhorvelig mye tid, det er jo hyggelig og selve meningen med livet. Så liker jeg å prate med folk, samle venner og bekjente hjemme til et godt måltid. Jeg er nok bedre til å spise maten enn å lage den, men jeg er flinke til å dekke på bordet og rydde opp. Vi vil at det alltid skal være en åpen dør hjemme både for våre venner og vennene til mine barn.

– Hva med fjellklatring, tennis eller andre fysiske utskeielser som er så vanlig i den bransjen du er i.

– Jeg er sjelden lite sportsinteressert, både for min egen del og for det som foregår på TV. Jeg er så sær på området at jeg foreslo å heller danse i gymtimene enn å spille fotball. Jeg er ikke redd for å gå mine egne veier.

Other stories

Read more stories