Jobber intenst med Hasselmus og kraft fra land - OKEA

Jobber intenst med Hasselmus og kraft fra land

Published

July 17th 2020

OKEA setter nå inn alle krefter for å få produksjon fra Hasselmus i løpet av 2023. Det betyr at det må leveres plan for utbygging og drift (PUD) i løpet av neste år. Samtidig intensiveres arbeidet med å få kraft fra land til Draugen. Forutsetningen er at begge prosjektene er lønnsomme.

OKEA setter nå inn alle krefter for å få produksjon fra Hasselmus i løpet av 2023. Det betyr at det må leveres plan for utbygging og drift (PUD) i løpet av neste år. Samtidig intensiveres arbeidet med å få kraft fra land til Draugen. Forutsetningen er at begge prosjektene er lønnsomme.

Knut Gjertsen startet i OKEA som direktør for prosjekter og teknologi 1. april. Det var ingen spøk; Oljeprisen raste nedover, Norge ble koronastengt, OKEAs aksjekurs falt og prosjekter ble lagt på is. Nå er situasjonen en annen. Oljeprisen er steget betydelig og det er vedtatt en pakke til petroleumsnæringen som gjør at det nå skal satses. Øverst på listen i OKEA blir utbyggingen av Hasselmus, et prosjekt til rundt to milliarder kroner. Hasselmus er et 20 år gammelt gassfunn som nå skal gi økt produksjon via Draugen.

– Uten den skattepakken som er vedtatt ville det ikke blitt noe prosjekt med Hasselmus nå. Vi jobber intenst med dette nå, men med dagens gasspriser er det utfordrende. Jeg tror likevel at vi skal lykkes med å få et godt og lønnsomt prosjekt, men alt er ikke på plass ennå. Vi snur alle steiner for å kunne får produksjonsstart i 2023. Dette er et prosjekt som er viktig for Draugen og for OKEA som operatør. Det blir vår svenneprøve som operatør for en feltutbygging.

På Hasselmus skal det bores en brønn som kobles til en rørledning som fører gassen inn til Draugen-plattformen. Hasselmus ligger syv kilometer nordvest for Draugen. Reservoaret inneholder gass i sandstein av tidlig jura alder i Ile- og Rorformasjonene. Omregnet er det rundt 12 millioner fat oljeekvivalenter.

Utfordrende

Knut Gjertsen er opptatt av å få fram at det viktigste uansett er at virksomheten drives på en måte som alltid gjør at folk kommer trygge hjem. Han understreker at Draugen er fundamentet og bærebjelken i OKEA, men at selskapet må utvikle seg videre.

Trondheim 16.06.2020 : Knut Gjertsen, SVP Projects and Technology. Foto: Thor Nielsen

– Det ligger i vår strategi at vi skal ha våre egne gode og lønnsomme prosjekter som operatør. Det er min hovedoppgave, sammen med resten av selskapet, å få fram disse prosjektene.  Det var utfordrende å starte i OKEA midt opp i en krise for nasjonen og næringen. Jeg så meg likevel aldri tilbake. Det var nok å ta fatt på for at selskapet skal få en denne prosjektporteføljen vi som selskap er helt avhengig av.

Kraft fra land

OKEA har lenge arbeidet med planer om kraft fra land til Draugen, gjerne med plattformen som et knutepunkt på Haltenbanken. Sammen med Equionor arbeides med ulike muligheter i området, som også inkluderer Njord. Det vurderes ulike muligheter både for utbyggingsløsning og det finansielle. OKEA arbeider også med fangst av CO2 med bruk av aminteknologi. Målet er at selskapet i løpet av høsten skal avklare den teknologisk og kommersielt beste løsningen.

– For meg er det viktig å redusere CO2-utslippene i vår virksomhet. Vi skal bidra til de nasjonale målene som er satt av myndighetene. Det er en oppgave jeg tar alvorlig. For å få dette til er vi helt avhengig av god dialog med myndighetene. Skal investeringen være lønnsomme tror jeg det er nødvendig med bidrag fra myndighetene.

Yme og P1

Gjertsen ser fram til at Yme kommer i produksjon – trolig en gang i første halvår 2021. Det er et prosjekt der OKEA var de første til å se mulighetene etter at den forrige utbyggingen strandet. På tross av korona er det full aktivitet på modifiseringsprosjektet på Aker Solutions verft i Egersund. Rundt 150 personer er engasjert og det er jevn framdrift.

– Jeg ser fram til at vi får plattformen på plass i løpet av året. Det er selvfølgelig leit at flere forhold har bidratt til forsinkelser, det er ofte slik med slike store og kompliserte modifiseringer. Vi er optimister og tror dette blir et svært godt prosjekt for selskapet.

I løpet av sommeren skal det også bores to brønner på Gjøa P1. Der er målet at produksjonen skal komme i gang før årsskiftet. Gjertsen har tro på at gassprisene kommer opp fra dagens svært lave nivå.

Har kommet hjem

Knut Gjertsen mener han har kommet hjem til Trøndelag etter at han tok jobben i OKEA. Han har de siste 23 årene bodd på en storgård i Selbu som kona driver. Der bruker han det meste av fritida som dreng på gården.

Kona, Listbeth Norbye, traff han i studietiden på NTNU (NTH) der han studerte byggfag. Nysgjerrighet og studier førte Gjertsen både til Achen og Colorado. Han har flyttet og pendlet mye med lange perioder både i Stavanger og Oslo. Han er født i hovedstaden, men hadde det meste av barne- og ungdomstida på Voss. Det bidro til at han ble ivrig alpinist med storslalåm som spesialgren. I Selbu har han engasjert seg i orientering.

– Det er alpint som har vært min idrett. Jeg holdt bra nivå, men hadde ingen mål om å bli alpinist med nasjonale ambisjoner. Orientering har jeg alltid likt, og engasjementet er en del av det dugnadsarbeid du skal gjøre i et lokalsamfunn.

Stolt av industrien

Knut Gjertsen har hatt mange jobber i flere selskaper. I 1997 ble ansatt i Equinor med base i Stjørdal, ikke så langt Selbu. Før OKEA var han leder for Johan Castberg-prosjektet. Før det var det Snøhvit LNG på Melkøya/Hammerfest. To prosjekter at snakker om med begeistring, på tross av betydelige utfordringer.

– Både storslalåm og orientering er vel nødvendig i jobben din, kanskje spesielt når det går litt utfor. Var det konkurransemenneske som førte deg til OKEA?

– Jeg har ofte skiftet jobb og var nå i slutten av en syklus på Castberg. Jeg måtte bestemme meg for «hva jeg skulle bli som stor» (60). Da denne muligheten dukket opp var jeg ikke i tvil.  OKEA er et attraktivt lite selskap med klare ambisjoner der jeg kan ha vesentlig innflytelse på viktige beslutninger. Det er et nytenkende og innovativt selskap. Jeg må tilstå at det også var viktig at det er trøndersk selskap – det var også en mulig til å «komme hjem» for fullt.

– Du har valgt en bransje med mye motstand i offentligheten?

– Jeg er stolt over å jobbe i en industri som skaffer energi til en verden som trenger det for å løfte folk ut av fattigdommen. Vi er alle opptatt av klima og miljø, men de ekstreme som vil avvikle norsk oljenæring velger for enkle svar på svært kompliserte spørsmål. Det går an å produsere olje og gass og samtidig jobbe for å ned klimautslippene. Min og OKEAs oppgave er å drive lønnsomt samtidig som vi reduserer vårt fotavtrykk så mye som mulig.

Trondheim 16.06.2020 : Knut Gjertsen, SVP Projects and Technology. Foto: Thor Nielsen

Other stories

Read more stories