En stor seier for OKEA og næringen - OKEA

En stor seier for OKEA og næringen

Published

June 19th 2020

Tiltakene for petroleumsnæringen, som Stortinget nå har vedtatt, er en seier for OKEA, for likebehandling av selskapene på norsk sokkel og for hele næringen. Dette er en viktig bidragsyter for å få aktiviteten opp igjen i bransjen. Det er målet for Stortingets midlertidige endring i skattereglene for petroleumsselskapene.

Finansdirektør Birte Norheim i OKEA er svært fornøyd med den løsningen som et stort flertall på Stortinget kom fram til i krisepakken for oljenæringen. OKEA adresserte spesielt problemstillingen rundt negative terminer. Vi lyktes med å få gjennomslag for vårt forslag gjennom godt samarbeid på tvers av organisasjonen. Finansavdelingen identifiserte og konkretiserte tidlig problemstillingene og avdeling for forretningsutvikling drev iherdig arbeid med å få kommunisert budskapet. Dette samarbeidet var en nøkkelfaktor for at vi fikk gjennomslag for dette viktige elementet av vedtaket, sier Norheim.

– Jeg er imponert over at organisasjonen fikk gjennomslag for budskapet vårt i noen komplekse politiske forhandlinger og et relativt kort tidsvindu. Dette betyr at vi får kontanter inn tidligere og kan foreta en fornyet vurdering av de lønnsomme prosjektene. Det gir oss også støtte i forhandlingsprosessen med obligasjonseierne om endringer i lånebetingelsene som vi har som mål å ha på plass i løpet av juni.

Positivt overrasket

Norheim var positivt overrasket over innstillingen som hadde med «negative terminer». Dette endret det kortsiktige bildet for selskapet vesentlig og tilfører likviditet allerede i år i stedet for å fremføre underskuddet til inntektsår hvor vi kommer i skatteposisjon igjen. Med dagens oljeprisbane og egne forutsetninger vil OKEA få en utbetaling i området 600 millioner kroner for inntektsåret 2020 som ellers først kunne komme til fradrag på senere skatteregning.

–  Det betyr at vi vil kunne gjøre investeringer som kan holde oppe aktiviteten både hos oss og våre leverandører i stedet for at vi må utsette lønnsomme prosjekter. Det tjener alle på og det vil skape verdier for både våre investorer og for staten på sikt.

Børshopp og korreksjon

Samme dag som innstillingen kom steg aksjen til OKEA med 25 prosent. Hun synes det var en hyggelig utvikling, men vil ikke spekulere i den videre utviklingen av aksjekursen. For henne er det viktigst å konsentrere seg om at selskapet leverer resultater, og at selskapet kommuniserer dette på en god, åpen og konsistent måte. Da har hun tro på at det vil bli reflektert i aksjekursen på sikt. Hun vil heller ikke spekulere i utviklingen av oljeprisen og gassprisen, men konstaterer at oljepris-kurven er på veg oppover, og at gassprisen er historisk lav i det korte bildet.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre med prisene, men det sier seg selv at det er viktig – det er tross alt det vi lever av. Samtidig er det viktig å understreke at vi ikke gjør våre investeringer på bakgrunn av kortsiktige endringer i oljeprisen. Oljeprisen har vist en positiv utvikling, men det er fortsatt en del usikkerhet i markedet.

Reduserer risiko

OKEAs nye finansdirektør vil også poengtere at selskapet fikk med et svært viktig risikoreduserende element i avtalen med Shell da de overtok eierskapet og operatørrollen i Draugen, samt eierandelen i Gjøa. En viktig del av avtalen var at Shell påtok seg hoveddelen av fjerningsforpliktelsene. I avtalen tar Shell på seg å betale 375 millioner kroner, rundt 40 millioner dollar, når OKEA fullfører fjerningen av plattformen på Draugen. Samtidig tar Shell på seg ansvaret for 80 prosent av kostnadene for OKEAs del av fjerningsforpliktelsene både for Draugen og Gjøa opp til 638 millioner kroner. Det tilsvarer rundt 67 millioner dollar. I henhold til avtalen blir beløpene indeksregulert.

– Dette er selvfølgelig verdifullt for våre investorer fordi det reduserer risikoen. Det er viktig at vi får dette tydeligere frem i vår kommunikasjon til markedet fordi det er ikke alle som har fått dette med seg.  Fjerningsforpliktelser er jo en kjent problemstilling i bransjen, men har kanskje ikke så mye oppmerksomhet i offentligheten.

Fanget av en stormvind

Birte Norheim hadde sin første dag som finansdirektør i OKEA 23 mars. Det var som å komme inn en stormvind med sterkt fallende oljepriser og verden i koronakarantene. Aksjekursen nærmet seg sekstallet. På toppen av dette meldte selskapet samtidig at det var risiko for brudd med betingelsene i obligasjonsavtalene. En rimelig tøff start i ny jobb.

Finansdirektør (CFO) Birte Norheim i Okea. Foto: Thor Nielsen

– Det var hjemmekontor, digitale møter og mye som skulle tas stilling til før jeg hadde ordentlig kjennskap til systemer, kollegaer og underliggende dokumenter. Men det var bare å ta fatt selv om jeg var et stykke unna kollegaene på hjemmekontor i Trondheim. Jeg liker utfordringer og søker dit jeg har muligheten for å være med å påvirke. Det er i krisetid man lærer mest og dersom man jobber godt sammen kan man komme gjennom det meste.

Hun forklarer hva som gjorde at hun valgte OKEA og Trondheim.

– OKEA er et spennende selskap med en solid ledelse og en interessant strategi. Det er en relativt liten organisasjon som har lyst til å få til noe – en organisasjon med handlekraft der det er kort vei når beslutninger skal tas. Kort sagt: et selskap med driv.

Opptur og nedtur

Birte Norheim hadde også fremtredende stillinger i selskap som Sevan Marine og Njord Gas Infrastructure. Selskaper som det ikke akkurat vært stille rundt. Hun har alltid søkt mot mindre selskaper som er i etableringsfase og liker utfordringene som kommer med selskap som har behov for kapital for å realisere sine visjoner.

– Jeg var med i Sevan fra rett etter børsnoteringen i 2005, gjennom hele oppturen og hele nedturen frem til vi fant en løsning hvor Teekay ble hovedaksjonær i 2011. Det var en interessant, kjekk, og krevende reise som jeg lærte veldig mye av.

Hun trodde hun skulle oppleve roligere dager da hun først ble finansdirektør og senere administrerende direktør i Njord. Det slo ikke helt til da rammebetingelsene til selskapet ble drastisk endret bare tre måneder etter hun begynte. Det ble rettssak og mye medieomtale. Etter selskapet ble solgt tok hun rollen som finansdirektør i Nordic Mining i Oslo, et relativt lite børsnotert selskap på vei mot realisering av sitt første prosjekt. Gruvevirksomheten skulle finansieres – og etablering av ny gruvedrift i Norge betyr alltid mye støy.

Går egne veier

Det kan se ut som en klassisk karriere, men det har det ikke vært. Birte Norheim begynte i Lærdal Medical etter videregående, først som operatør i monteringsavdelingen og deretter på regnskapskontoret. Hun fikk stipend fra Lærdal for videre utdanning og det ble fire år på kveldsstudier på BI.

– Lærdal er en fantastisk bedrift med en helt spesiell kultur og «helping save lives» som slagord og motto. Jeg er fortsatt takknemlig for de mulighetene de ga meg og er stolt over å ha min bakgrunn der.

Hun valgte også annerledes med å studere ledelse og økonomi videre i Brisbane i Australia. Det kaller hun fire helt fantastiske år og ble igjen et halvt år ekstra for å undervise på universitetet der før hun var klar for å vende hjem. Vel tilbake i Norge ble hun regnskapssjef for M-I Swaco som blant annet er kjent for borevæsker og produksjonskjemikalier, nå en del av Schlumberger.

– Det var en god skole, for et ungt og nyutdannet regnskapsmenneske, med stramme krav om å levere med korte, ufravikelige tidsfrister til et amerikansk selskap med global bredde.

Hun holder fortsatt kontakt med venner og familie i hjembyen Sandnes. I fire år satt hun i styret i Sandnes Sparebank før hun fratrådte i vår.

– Er du konkurransemenneske? – Jeg er nok litt konkurransemenneske, men er mest opptatt av å skape resultater og liker best når vi får til noe sammen som et team. De siste ukers arbeid med å samle støtte for vårt forslag i skatteforhandlingene er et eksempel på et slikt samarbeid og utfallet er svært tilfredsstillende.

Other stories

Read more stories